Vintage rám

Reklamní fotografie

Pro úspěch vašeho prodeje

Reklamní fotografie hraje významnou roli v procesu prodeje výrobků a služeb. Správně provedené a atraktivní reklamní fotografie mohou zásadně ovlivnit rozhodování zákazníků a přilákat jejich pozornost. Ve světě, kde se soutěž o zákazníky neustále zintenzivňuje, je kvalitní a přesvědčivá vizuální prezentace klíčová pro úspěch podnikání. Z tohoto důvodu svěřte produkty pro svůj e-shop do péče zkušených a kreativních profesionálů.

Statistiky ukazují, že reklamní fotografie má významný vliv na nákupní rozhodnutí zákazníků. Podle průzkumů a analýz, až 93 % spotřebitelů zohledňuje vizuální prvky, jako je fotografie, při posuzování a rozhodování o koupi výrobku nebo služby. Kvalitní a profesionálně zpracované fotografie zvyšují důvěru spotřebitelů a pomáhají jim si vytvořit představu o produktu.

Další významnou statistikou je, že lidé mají tendenci si lépe pamatovat informace, které jsou prezentovány pomocí vizuálních prvků, v porovnání s pouhým textem. Podle výzkumu mají spotřebitelé tendenci si zapamatovat až 65 % informací, pokud jsou jim prezentovány společně s vizuálními prvky, jako jsou fotografie, ve srovnání s pouhým 10% zapamatováním pro čistý text. To jasně ukazuje, že reklamní fotografie je silným nástrojem pro přenos zprávy a zapamatování si produktu.

Dalším faktorem, který podporuje důležitost reklamní fotografie, je rostoucí vliv sociálních médií. Statistiky ukazují, že 79 % podniků považuje sociální média za klíčový kanál pro své marketingové aktivity. Reklamní fotografie hrají zde zásadní roli, protože jsou nejúčinnějším způsobem, jak zaujmout uživatele sociálních sítí. Podle průzkumu, příspěvky na sociálních médiích, které obsahují fotografie, mají o 94 % více zobrazení a vyvolávají větší angažovanost u uživatelů než ty bez vizuálního obsahu.

Zde je několik obecných statistik, které se týkají produktových fotografií:

  1. Zvýšení prodejů: Kvalitní a atraktivní produktové fotografie mohou výrazně zvýšit konverzní míru a prodeje. Podle průzkumu společnosti Etsy měly produkty s lepšími fotografiemi až o 20 % vyšší pravděpodobnost prodeje.
  2. Důvěra zákazníků: Kvalitní fotografie zvyšují důvěru zákazníků v produkt a podnik. Podle studie společnosti MDG Advertising se 67 % online kupujících více spoléhá na fotografie než na popis produktu nebo recenze.
  3. Zvýšení zobrazení a angažovanosti: Vizuálně atraktivní produktové fotografie přitahují více zákazníků a zvyšují angažovanost. Podle analýzy společnosti Jeff Bullas získávají články s obrázky až 94 % více zobrazení než články bez obrázků.
  4. Sociální média: Produktové fotografie jsou také klíčovým prvkem pro úspěch na sociálních médiích. Podle průzkumu společnosti Adobe se příspěvky s fotografiemi na Facebooku dostávají až 120 % více angažovanosti než příspěvky bez fotografií.
  5. Mobile commerce: Vzhledem k rostoucímu trendu nákupů pomocí mobilních zařízení jsou kvalitní produktové fotografie ještě důležitější. Podle společnosti Wolfgang Digital mají e-shopy, které investují do lepších produktových fotografií, až o 32 % vyšší konverzní míru na mobilních zařízeních.

Je však důležité si uvědomit, že každý druh zboží a e-shop může mít odlišné potřeby a preferovat různé typy produktových fotografií

Comments are closed.