reklamni a produktove foto pro eshop

Produkty v zobrazení 360°

Úvod do fotografie 360°

Vytváření 360° produktové fotografie zahrnuje zachycení sady statických snímků, když se objekt otáčí okolo své osy. Obrázky jsou zachycovány v rovnoměrných a přesných intervalech otáčení (např. jeden snímek každých 10 stupňů, pro vytvoření jedné 360° sady je tedy zapotřebí 36 snímků). Výsledné snímky jsou následně propojeny do jednoho souboru, který lze zobrazit online. 360° otočení produktu obvykle podporuje interaktivitu (klik a přetažení, hluboké přiblížení) – poskytuje zákazníkům možnost otáčet, prohlížet a kontrolovat produkt prakticky z libovolného úhlu. Čím více snímků je zachycených v souboru 360°, tím plynulejší bude rotace produktu.

Proč bych měl na svém webu nabízet 360° produktové fotografie?
360° produktová fotografie je jedním z nejrychleji rostoucích trendů v online obchodování. Vidíme, že je využívají známé obchodní značky ale i malé eshopy, stejně jako přední tržiště, jako je Amazon a Walmart. Povzbuzují prodejce k tomu, aby poskytovali produkty v 360° zobrazení. Studie zdůraznily jasné výhody používání 360° snímků.

Zvýšená míra konverze: Obrázky prodávají produkty online. 360° produktová fotografie je lepší formou produktového obrazu, protože poskytuje více vizuální zpětné vazby. Značky a prodejci zaznamenají po implementaci 360° produktové fotografie zvýšenou míru konverze (v některých případech až o 45 %).

Zboží se Vám nebude tak často vracet: Kupující mohou vidět, virtuálně se dotýkat a kontrolovat předmět z jakéhokoli úhlu. To pomáhá zajistit, aby zákazníci před nákupem přesně věděli, co dostávají, a tím se snižuje návratnost zboží.
Poznání značky: Online prodejci neustále hledají způsoby, jak zlepšit zážitek z online nakupování. 360° zobrazení produktu překlenuje propast mezi virtuální realitou a podpoří vyšší oblibu obchodu a zaznamená tak více vracejících se zákazníků.
V konečném důsledku zvýšené zisky (další informace o hodnotě 360° produktové fotografie)
Podle studie Big Commerce, která zahrnuje 60 tisíc obchodníků, chce 78 % online nakupujících, aby nabízené produkty měly více doprovodných snímků. Díky 360° produktové fotografii se virtuální prodej více přibližuje realitě a dává zákazníkovi možnost interakce s produktem. Kromě výhod, které získává elektronický obchod a online prodejci, jsme také zaznamenali silnou poptávku po 360° produktové fotografii v obchodní komunikaci (návrh a vývoj produktů), kontrole kvality a prezentacích. Čím efektivněji jsou firmy schopny vizuálně představovat své produkty v online prostoru, tím lépe.

Rádi Vám s tímto oborem pomůžeme.

Comments are closed.